post

IБ група (Първа вторична подгрупа) – 11 група на ПС

IБ група (11 група) на Периодичната система (Менделеевата таблица) включва химичните елементи мед (Cu), сребро (Ag), злато (Au) и рентгений (Rg). При всички тях, се запълва d-подслоя на предпоследния електронен слой и имат един електрон в s-подслоя на последния си слой (обща електронна формула [предходен благороден газ]nd10s1).

Рентгений (Z=111) е изкуствено създаден радиоактивен елемент от IБ група, който отсъства в късопериодната Менделеева таблица на сайта, но може да бъде видян в дългопериодната. Той засега няма никакво приложение или значение за човека и природата, затова няма да бъде разглеждан тук.

Благородни метали от  IБ група

Златото е благороден метал, наситено жълто на цвят с метален блясък и изключително слаба реактивоспособност. Отличава се с много добра топло- и лектропроводимост, ковкост, изтегливост, както и с пълна корозионна устойчивост. То не реагира с кислорода във въздуха.

Съществуват няколко смеси от киселини, които могат да разтварят злато, но най-подходящата от всички е царската вода (азотна киселина + солна киселина  в съотношение 1:3):

Au + 4HCl +HNO3 → NO + 2H2O + H[AuCl4]

Златото на Земята е разсеян елемент, който има изключителна стойност за човека … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ