post

Детски глист. Острица. Спирална трихина (тип Кръгли червеи)

Видът Детски глист спада към тип Кръгли червеи (Nematoda). Те са голяма група животни (повече от 13 000 вида), която включва в себе си както паразити, така и свободноживеещи видове. В напречен разрез тялото им има кръгло сечение и не е разделено на членчета. Отвън то е покрито с плътна обвивка (кутикула), а под нея се разполага еднослоен епител.

Под епителните клетки са разположени надлъжно мускулни влакна в единичен слой. Те са единични или събрани в ленти и заедно с епитела и кутикулата образуват кожно – мускулната торба. В нея се намира телесната празнина, която е изпълнена с течност под налягане, създавано от мускулите и еластичността на кутикулата.

Свободноживеещите видове обитават почвите, сладководните басейни, моретата и океаните. Паразитните видове се развиват в растенията, животните и човека и са едни от най-добре изследваните представители на тип Кръгли червеи.

Детски глист – устройство на тялото

Ascaris lumbricoides – детски глист. Той е паразит в тънките черва на човекa и главно по децата. Женските индивиди достигат на дължина от 20 до 40 сантиметра, като мъжките са по-дребни и размерите им варират между 15 – 20 сантиметра. При тях задният край на тялото е спирално завит. Самото тяло … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ