post

Едноклетъчни животни – протозоология

Едноклетъчни са всички живи организми, чието тяло е изградено само от една клетка и същевременно може да обменя вещества и да се размножава самостоятелно.

Откриване на първите едноклетъчни

Макар че в древността много мислители са допускали наличието и съществуването на микроскопични животинки в заобикалящата ни среда, пръв холандецът Антон ван Льовенхук успял да ги види през 17 век. Той изработил собственоръчно микроскоп и през 1675 година наблюдавал със собствените си очи първите микроорганизми известни в света на науката.

По-късно Льовенхук усъвършенствал микроскопа си и открил още бактериите и сперматозоидите. Множество учени и любители след него наблюдавали микросвета и си водели записки, но пръв Карл Линей направил по-сериозен опит да категоризира и класифицира малките гадинки. Постепенно във времето и благодарение на клетъчната теория на Шван и Шлайден, едноклетъчните били отделени таксономично от останалите  микроорганизми, като формирали голяма група под общото название Protozoa (протозои).

Дори днес можем най-грубо да разделим надцарство Еукариотни на едноклетъчни и многоклетъчни организми. Същото деление е възможно да се приложи и само за царство Животни (съответно Protozoa и Metazoa), което обединява организми с несамостоен (хетеротрофен) тип на хранене.

Науката, която се занимава с изучаването на едноклетъчните хетеротрофни организми се нарича протозоология. Като изключение, тя изучава и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ