post

Секс и размножаване при човека

Подобно на всички животински и растителни видове, човекът в качеството си на биологичен вид притежава способността за самовъзпроизвеждане. За него е характерно полово размножаване, при което са необходими два родителски индивида (партньори), за да се получи нов. Взаимодействието между партньорите, при което се осъществява копулацията се нарича сексуален акт или само секс.

Особености на половете

Хората са разделнополови животни и при тях оплождането е вътрешно. Половите клетки (гамети) се образуват в специализирани размножителни органи, строго характерни за всеки пол. Те се наричат с общото название полови органи (гонади). При жените това са яйчниците, а при мъжете семенниците.

Образуването на женските гамети се нарича овогенеза, а на мъжките – сперматогенеза. Целият процес протича принципно еднакво с тази разлика, че при мъжките индивиди накрая се формират четири еднакви сперматозоида от един сперматоцит, а при женските от един овоцит се образува една яйцеклетка и три полярни телца. Гаметогенезата при двата пола протича с различен интензитет.

Първичните полови белези при жената включват яйчниците, маточните тръби, матката и влагалището, а при мъжа – семенниците, семеотводния канал, семенното мехурче, простатната жлеза и пениса.

Женски репродуктивни особености

В яйчниците на бебе от женски пол има … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ