post

Клетъчно ядро – устройство и функции

Клетъчно ядро се нарича най-големият клетъчен органел  на еукариотните клетки, който е носител на наследствената информация. Тъй като клетъчните процеси в процеса на еволюция се усложнили неимоверно, възникнала необходимостта наследственият материал да се отдели от цитоплазмата и клетъчните процеси посредством плазмена мембрана и така се формирало клетъчно ядро.

Наличието на клетъчно ядро, като белег за класифициране

Не всички клетки притежават този органел. Безядрени са много организми и те формират две огромни надцарства – Еубактерия и Археа. Всички организми, чиито клетки имат клетъчно ядро са част от царство Еукариота и носят названието еукариотни организми. Към тях спадат както едноклетъчни, така също и колониални и многоклетъчни организми в това число и човека. В редки случаи някои силно специализирани еукариотни клетки губят ядрата си, за да могат да изпълняват по-добре своите функции. Пример за такива клетки са червените кръвни телца в човешкия организъм – еритроцитите.

Броят, разположението и формата на клетъчните ядра могат да бъдат разнообразни в различните видове клетки. Обикновено всяка еукариотна клетка има само едно клетъчно ядро, но се срещат специализирани клетки с повече ядра. Те се получават или в резултат на няколко ядрени деления на едноядрена клетка, които е се съпровождат с делене на клетъчното тяло, или при сливане … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Атом – строеж – атомни модели

Атом е най-малката градивна частица на веществата, неделима по химичен път, която може в определeни случаи да съществува самостоятелно продължително време и е носител на свойствата на химичните елементи.

Материя

Когато се каже материя, най-простото обяснение, за което всеки се сеща, е нещо с маса и обем, пряко или косвено действащо на сетивата и причиняващо усещания. Тя е реалната същност на света и съществува обективно и независимо от нашите осезания и възприятия.

Атом

Телата и веществата, които ни заобикалят не са изградени от плътна хомогенна (еднородна) материя. Още в Древността един гръцки философ на име Демокрит допуснал, че веществата и телата като цяло са изградени от множество малки неделими частици и той ги нарекъл атоми. Атом буквално преведено от старогръцки означава „неделим„.

Така се зародила идеята за дискретен (прекъснат) строеж на веществата. Според тази идея, материята е организирана в атоми, които от своя страна изграждат заобикалящите ни тела. Първата атомна теория е създадена от Джон Далтон в началото на 19 век. Той допуснал, че всеки химичен елемент е представен от един-единствен уникален вид атоми в цялата Вселена.

През 1897 година Дж. Дж. Томпсън открил електрона и неговия заряд, след което му дал названието корпускула. Това довело … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ