post

Термоядрена бомба (водородна бомба) – термоядрен синтез

Термоядрена бомба (водородна бомба) е оръжие за масово поразяване, което за първи път е разработене в средата XX-ти век. Неговият механизъм на действие включва конвенционален взрив, ядрено делене и най-вече термоядрен синтез. Отделената енергия от един голям термоядрен взрив е способна да унищожи огромни населени територии в това число и малки държави.

Ядрен синтез

Известно е, че при ядреното делене на тежките ядра се отделят големи количества енергия. Затова процесите на делене се използват като основа за изработката на атомно оръжие и атомни централи. Друг начин, по който може да се спечели енергия е чрез ядрен синтез.

Ядреният синтез е процес, при който се сливат две леки ядра. Масата на получената частица е по-малка от тази на изходните частици. Това ще рече, че се наблюдава дефект на масите, т.е. загубената маса се отделя под формата на енергия. Отделените енергийни количества са между 10 и 50 пъти по-малки от тези при ядреното делене. Въпреки това в реакциите на ядрен синтез участва много по-малко материя отколкото в тези на ядрен разпад, което ги прави енергетично по-изгодни.

Ядрен синтез може да се осъществи по два основни начина – с ускорени ядра и при термоядрени реакции.

Сливане на ускорени ядра

Ядрен синтез … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ