post

Атомна бомба и ядрен реактор – ядрено делене на урана

Атомна бомба и ядрен реактор са две от най-знаковите открития на Атомната епоха. Те са резултат от множество научни изследвания и инженерни разработки. В основата и на двете творения са залегнали ядрените реакции предизвикващи ядрено делене на урана.

Ядрено делене на урана

През 1938 година в Берлин (Нацистка Германия) двама учени – Ото Хан и Фриц Щрасман бомбардират уран-235 с неутрони. В резултат на това се получават барий и криптон. Те се опитват да разберат какво точно се случва, когато тяхната австрийска колежка, физичката Лиза Майтнер допуска, че са открили процес, който тя нарича ядрено делене.

Откритието бързо обикаля света и много учени физици забелязват невероятния му потенциал. Той идва от факта, че деленето на ядрата на атомите е съпроводено с голям енергиен ефект. Деленето само на едно атомно ядро осигурява близо 200 МеV енергия. В навечерието на Втората световна война, това означава само едно нещо. Предстояло да бъде създадено най-смъртоносното оръжие в човешката история.

При деленето на ядрата на урана обикновено се получават елементи от средата на Периодичната система. Например това може да са вече споменатите барий и криптон или пък двойката стронций и ксенон, така също и други елементи. Обстрелването на урановото ядро става с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Ядрени реакции

Ядрени реакции се наричат процесите, които произтичат като резултат от взаимодействието на атомното ядро с частици изстреляни по него. Когато частиците притежават достатъчно висока енергия, те предизвикват изкуствена радиоактивност, която може да доведе до разпадане на ядрото.

Разликата между ядрени реакции и химични реакции

  1. При химичните реакции измененията засягат само атомната обвивка. При всички ядрени реакции се изменя ядрото на атома, както и неговата физична и химична природа. Един атом може да се превърне в друг при ядрена реакция, което е невъзможно при нито една химична реакция.
  2. Енергията, която се поглъща или отделя при химичните реакции е многократно по-малко от тази при ядрените реакции.
  3. В случай, че при някои ядрени реакции не се получи атом на друг химичен елемент, а нестабилен изотоп на същия, тогава ядрото става радиоактивно, което впоследствие отново може да доведе до разпад или излъчване на гама радиация. При химична реакция никога не се формират нестабилни радиоактивни ядра.

Видове ядрени реакции

Съществуват два основни вида ядрени реакции според вида на частиците, с които се бомбардират ядрата и резултатите получени в следствие на това. Обстрелът може да е със заредени или незаредени частици, а получените ядра могат да са стабилни или нестабилни.

Ядрени реакции причинени от заредени частици

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ