post

Ядрени реакции

Ядрени реакции се наричат процесите, които произтичат като резултат от взаимодействието на атомното ядро с частици изстреляни по него. Когато частиците притежават достатъчно висока енергия, те предизвикват изкуствена радиоактивност, която може да доведе до разпадане на ядрото.

Разликата между ядрени реакции и химични реакции

  1. При химичните реакции измененията засягат само атомната обвивка. При всички ядрени реакции се изменя ядрото на атома, както и неговата физична и химична природа. Един атом може да се превърне в друг при ядрена реакция, което е невъзможно при нито една химична реакция.
  2. Енергията, която се поглъща или отделя при химичните реакции е многократно по-малко от тази при ядрените реакции.
  3. В случай, че при някои ядрени реакции не се получи атом на друг химичен елемент, а нестабилен изотоп на същия, тогава ядрото става радиоактивно, което впоследствие отново може да доведе до разпад или излъчване на гама радиация. При химична реакция никога не се формират нестабилни радиоактивни ядра.

Видове ядрени реакции

Съществуват два основни вида ядрени реакции според вида на частиците, с които се бомбардират ядрата и резултатите получени в следствие на това. Обстрелът може да е със заредени или незаредени частици, а получените ядра могат да са стабилни или нестабилни.

Ядрени реакции причинени от заредени частици

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ