post

Независимостта на Косово

Косово е историческа област на Балканския полуостров, която през Средновековието е била част от Царство България, а по-късно и от Кралство Сърбия. По време на османското нашествие на Балканите, областта е трайно окупирана от отоманските завоеватели до края на 19 век.

В последните години от на османската власт в тези земи, тя е етнически прочистена от турските власти. Те прогонват насилствено голяма част от местното българско и сръбско население и я заселват с ислямизирани албанци.

През 20-ти век Косово влиза в границите на Югославия, но включва множество спорни територии за различните балкански народи. По време на Студената война областта е неделима част от от югославската федерация, а след нейния край, в резултат на етническите конфликти между местното население, Косово се отделя като независима дтржава.

Предпоставките за независимостта на Косово

Косовската криза, която се разиграва в края на XX и началото на XXI век като последен етап на кървавия разпад на Югославия, има своите дълбоки исторически корени. В областта Косово, етническият състав на населението винаги е бил разнороден. Надмощие е вземал този етнически елемент, който е бил толериран от владеещата я държава.

Когато Османската империя я завладява окончателно през 1455 година, в нея има преобладаващо християнско население от български … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Създаване на Югославия и убийството на Александър I

Идеята за Югославия като държавно обединение между южните славяни е замислена в края на XIX век, но през следващото десетилетие започва по-ускорено да се действа в тази посока. Освен това има и редица събития в международната политика, които способстват за реализацията на тази идея.

През 1904 година група студенти и интелектуалци в Белград създават дружеството Словенски юг, пледиращо за единство между сърби, хървати, словенци и българи. На основата на резолюцията от Риека, предвиждаща трансформацията на Австро-Унгария в триединна монархия от октомври 1905-та, се организира Хърватско-сръбска коалиция. Тя има мнозинство в Загребския парламент, като нейните водачи – Франьо Супило, Анте Трумбич и Светозар Прибичевич, стоят в основата на създаването на Кралството на сърби, хървати и словенци.

Създаване на югославската държава

На 20 юни 1917-та между представителя на хърватския югославски комитет Анте Трумбич и сръбския престолонаследник княз Александър е подписано споразумение за образуване на обща държава под ръководството на династията, зачитаща националното и религиозното самоопределение и равенството на двете азбуки – латиница и кирилица.

На 29 октомври 1918 година в Загреб се провежда национален съвет между представителите на сърби, хървати и словенци. Светозар Прибичевич, Анте Павелич и отец Антон Корошец се обявяват за създаването на югославска държава.

Делегация от съвета … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ