post

Клетъчно ядро – устройство и функции

Клетъчно ядро се нарича най-големият клетъчен органел  на еукариотните клетки, който е носител на наследствената информация. Тъй като клетъчните процеси в процеса на еволюция се усложнили неимоверно, възникнала необходимостта наследственият материал да се отдели от цитоплазмата и клетъчните процеси посредством плазмена мембрана и така се формирало клетъчно ядро.

Наличието на клетъчно ядро, като белег за класифициране

Не всички клетки притежават този органел. Безядрени са много организми и те формират две огромни надцарства – Еубактерия и Археа. Всички организми, чиито клетки имат клетъчно ядро са част от царство Еукариота и носят названието еукариотни организми. Към тях спадат както едноклетъчни, така също и колониални и многоклетъчни организми в това число и човека. В редки случаи някои силно специализирани еукариотни клетки губят ядрата си, за да могат да изпълняват по-добре своите функции. Пример за такива клетки са червените кръвни телца в човешкия организъм – еритроцитите.

Броят, разположението и формата на клетъчните ядра могат да бъдат разнообразни в различните видове клетки. Обикновено всяка еукариотна клетка има само едно клетъчно ядро, но се срещат специализирани клетки с повече ядра. Те се получават или в резултат на няколко ядрени деления на едноядрена клетка, които е се съпровождат с делене на клетъчното тяло, или при сливане … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ