post

Залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче

Залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче, не е резултат от нелепа случайност. То е последствие от множество издайничества, упорство от страна на турските власти и в крайна сметка, резултат на най-голямото предателство от всички – това на поп Кръстьо. Той е човекът, който предположил и посочил – къде и кога най-вероятно може да бъде открит Апостола на Свободата. А събитията през онзи съдбовен декемврийски ден са произтекли както следва:

На път към Къкринското ханче

На 26 декември 1972 година, Васил Левски придружен от Никола Цвятков, напуснал Ловеч. Спътникът на Апостола тръгнал сам възседнал коня си, в чиито самар била зашита архивата на комитета. Левски облечен в стари турски дрехи и фес на главата вървял пеша и след около няколко километра застигнал Цвятков.

В местността „Пази мост“ двамата се озовали неприятно изненадани от две заптиета на коне. Стражарите започнали да задават въпроси, имащи за цел да научат кои са спътниците и накъде пътуват Левски и Никола. Цвятков обяснил, че отива за бакър в Търново. Версията на Апостола била, че се е запътил да види колко боклук са му докарали на лозето и подире се отправил в посока лозята. Известно време Левски вървял в това направление, но после … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ