post

Хлебарка – клас Насекоми – разред Blattodea

Хлебарките (хлебарка ед.ч.) спадат към клас насекоми и са обединени в разред Blattodea. Техни екземпляри са датирани още през Карбон и благодарение на високата си приспособимост съществуват и днес. Повечето от съвременните им представители са разпространени в области с тропически климат, но има видове населяващи и умерените географски ширини.

Устройство на тялото на хлебарка

Тялото на хлебарките е сегментирано и плоско, като има типичните белези на членестоногите. Размерите им по дължина варират от няколко милиметра до 12 и дори повече сантиметра. Притежават сравнително малка глава с относително големи очи, а устният апарат е от гризещ тип, насочен назад или надолу. Антените им са многочленести и нишковидни. На гърдите отделните сегменти са запазили относителната си подвижност.

В предната им част се образува голям щит, който частично прикрива главата. В задната част на гърдите са разположени криле, които при някои видове са закърнели. Повечето хлебарки предпочитат да използват краката си за придвижване, въпреки че могат да летят. Коремчето е широко и е съставено от 10 сегмента. (При черните хлебарки например, женскита хлебарка е с напълно закърнели криле, а мъжките екземпляри притежават почти развити).

Размножаването при хлебарките започва 10-15 дни след появата на възрастния индивид. Женските хлебарки, които са полово зрели отделят феромони … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Свойства и употреба на борна киселина

Борна киселина (H3BO3) се среща и под наименованията хидроген борат, борова киселина, ортоборна киселина. Тя е слаба оксокиселина на химичния елемент бор и е безцветно кристално вещество, което се разтваря във вода. Използва се като инсектицид, антисептик, противоогнено средство и др. За първи път е била синтезирана преди 3 века от минерала боракс, но тя е позната и използвана още през античността.

Борна киселина можем да получим при взаимодействието на боракс със солна киселина. Плътността и е 1.435 гр/см3. Температурата на топене е 171 0С, а температурата на кипене е 300 0С.

получаване от боракс и солна киселина:

Na2B4O7·10H2O + 2 HCl → 4 H3BO3+ 2 NaCl + 5 H2O

получаване при хидролиза на борен хидрид:

B2H6 + 6 H2O → 2 H3BO+ 6 H2

получаване при хидролиза на диборан:

B2H6 + 6 H2O → 2 H3BO+ 6 H2

Интересен е фактът, че борната киселина в присъствие на концентрирана сярна се държи като основа, а със сярна … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ