post

Къщна стоножка

Къщната стоножка (scutigera coleoptrata) е вид, който принадлежи към клас многоножки на тип членестоноги. Представителите на този клас имат тяло съставено от глава и туловище. На главата се намират обикновено чифт къси антени и по-рядко дълги. Очите са също чифтен орган като всяко око представлява група от гъсто разположени прости очи. Устният апарат е от гризещ тип и се състои от двойка горни челюсти и една или две долни челюсти. Тялото е съставено от множество еднакви сегменти, чиито брой варира от 14 до близо 200 броя. Характерно за целия тип  – краката са съставени от членчета, а характерно за класа е, че завършват с нокътче.

Къщната стоножка е синантропен вид, т.е. тя съжителства с човека и на размери достига до 4 сантиметра дължина, като притежава характерно петнисто жълтокафяво оцветяване и множество различни по размер крака. Тя е активна нощем, а през деня е скрита в цепнатини или отвори в тавани, мазета и килери. Скоростта ù на придвижване е повече от 30 метра в минута. В хранителното меню на къщната стоножка участват всякакви насекоми в това число хлебарки и мухи, като в диетата ù се включват освен това насекоми и паяци. Тъй като тя ловува през нощта, най-важният ù орган за … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ