post

Текстилни материали с техническо предназначение

Ингредиенти за полимерни материали

Ингредиентите са добавки, които се въвеждат в полимерните материали за придаване на необходимите експлоатационни свойства, за облекчаване преработката на полимерните материали или за поевтиняване на изделията. По предназначение ингредиентите биват: пълнители, пластификатори, стабилизатори, съшиващи агенти, багрила, структурообразуватели, порообразуватели, смазки и модификатори.

Пълнителите могат да влияят върху твърдостта, якостта, топлопроводимостта, топлоустойчивостта и др. качества на полимерните материали. Пластификаторите служат за повишаване на пластичността и разширяване на интервала на високоеластично състояние. Стабилизаторите служат за защита от стареене. Съшиващите агенти служат за образуване на напречни връзки между полимерните макромолекули.

Багрилата оцветяват полимерните продукти. Структурообразувателите осигуряват по-добри физико-механични свойства на полимерните продукти. Порообразувателите създават пори с цел намаляване масата на крайния продукт. Смазките са вещества предотвратяващи залепването на полимера към работните повърхности. Модификаторите променят целенасочено свойствата на полимерните материали.

Полимерни композиционни материали

Композиционните материали са такива, които са съставени от два или повече материала и имат по-добри характеристики от съставящите ги материали поотделно. Използват се както в областта на високите технологии, така и в стоките за бита и ежедневието. Те са съставени от матрица и усилващ (армиращ) пълнител.

Като матрици могат да се използват метални, сплави, органични полимери, силикатни материали и други. Като усилващи влакнести пълнители могат да се използват … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ