post

Константин V Копроним – врагът на българите

…Когато Константин V Копроним навлязъл с войските си в теснините и горите на Балкана, в съзнанието му се завърнал споменът от Берегава. Обзет от страх, че го дебнат засади или пък, че пътят му назад е отрязан, той прекратил похода, който трябвало да нанесе завършващия удар над сломената българска държава…

Но защо разказваме за император Константин V Копроним, когато нашата история трябва да е за Първата българска държава? Разказът ни започва така, защото ромейският самодържец определял всички насоки за политическото развитие на България в период, който се оказал една от най-мрачните страници от историята на българската държавност.

Баща на Константин V Копроним бил Лъв III Иконоборец, при когото Византия най-сетне се стабилизирала и излязла от кризата, в която се намирала по времето на българския хан Тервел. Император Лъв поддържал добри и мирни взаимоотношения с българските владетели Кормес (рода Дуло), Севар (рода Дуло) и Кормисош (рода Вокил). Арабите от своя страна, вече не представлявали сериозна заплаха за Европейският Югоизток и Империята постепенно преминавала във възход.

Начало на антибългарската кампания

В година 741-ва, Константин наследил баща си на престола и започнал да строи крепости по българската граница. Хан Кормисош счел тези действия за враждебни и поискал от Константин V … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ