post

Халогенопроизводни съединения

Халогенопроизводни на органичните съединения и в частност на въглеводородите (Органохалогениди)

Халогенопроизводни – те могат да се разглеждат като произлезли от съответните въглеводороди или други органични съединения, в чиято молекула един или повече водородни атоми са заместени с халогенни атоми. Според вида на халогена те могат да бъдат флуоро-, хлоро-, бромо- и йодопроизводни. В зависимост от броя на халогенните атоми те биват моно-, ди- и полипроизводни. Най-голямо приложение имат монохалогенопроизводните на алканите, които са известни под общото название алкилхалогениди.

Наименования и изомерия

Названията по номенклатурата на IUPAC се формират, като първо се определя най-дългата част от молекулата за главна верига и за нейно начало се посочва участъкът, до който най-близо се намира халогенен заместител. След това заместителите се изброяват в азбучен ред, като с числа пред тяхното название се посочва позицията, на която се намират. Ако някой заместител присъства повече от един път в молекулата, то неговото количество се посочва със съответната представка пред названието му (ди-, три- и т.н.). Накрая се записва и наименованието на главната верига.

Някои халогенопроизводни имат тривиални наименования, а други са известни под търговските си и производствени названия – хлороформ, фосген, тефлон и др.

Главните видове изомерия характерни за халогенопроизводните са верижната и позиционната, но когато … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ