post

Наркотици. Ползата и вредата от употребата на наркотик.

Наркотици (наркотик ед.ч.) – названието произлиза от старогръцки и в буквален превод означава „вцепенител“. Днес терминът наркотик обхваща широка гама химични вещества с психотропно въздействие, т.е. такива, които влияят на централната нервна система (ЦНС), като предизвикват различни реакции например: еуфория, превъзбуденост, параноя, агресия, ленност, успокоение, наркотичен сън, халюцинации, обезболяване и др. Всеки наркотик има своя специфика и свой собствен начин на действие.

Видове наркотици според произхода си

По произход наркотиците се делят на четири вида – естествени, природни, изкуствени и синтетични. ( забележка: Тази класификация е според автора на публикацията и не е срещана в официален научен труд, въпреки че вече може да е създадена от друг автор.  Подобна беше открита по-късно онлайн, но поради неяснота на източника беше запазена вече съществуващата. )

  1. Естествени наркотици – това са сложни химични молекули, които се произвеждат от човешкото тяло, най-често под формата на хормони и оказват влияние на човешкото поведение и емоции (ендорфини, енкефалини и др.). Те са  изключително силни и секрецията на някои от тях може да бъде съзнателно подтикната от главния мозък.
  2. Природни наркотици – предимно сложни химични молекули, които се срещат главно в растенията от околната среда и могат да се използват с минимална или никаква предварителна обработка (кофеин,
ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ