post

Обединението на Влахия и Молдова – създаването на Румъния

Създаването на Румъния е дълъг исторически и политически процес, който започва още през късното Средновековие и завършва след средата на 19 век.

Княжествата Влахия и Молдова подобно на останалите балкански държави са подложени на експанзията на османските турци в XIV-XV век. Техните князе вземат участия в различните антиосмански коалиции през годините, докато в крайна сметка те падат под османско подчинение.

Първо Влахия през 1418 г., а после и Молдова през 1456 г. стават васали на Османската империя. Благоприятното им географско положение на север от Дунав, им дава възможност да не попаднат изцяло под контрола на турците и те съумяват да поддържат своя държавност, в столетията на османска доминация на Балканите.

Статут на княжествата

Влахия и Молдова обаче са задължение да плащат годишен данък на империята и да не сключват договори с други държави, т. е. те нямат самостоятелна външна политика. Разбира се много често това условие е нарушавано през вековете. Дунавските княжества често се включват в антиосмански военни съюзи, но впоследствие отново попадат под контрола на турците. От XVI век султанът започва сам да назначава князете им. Наблюдавани са периоди, когато те са в силна зависимост от Османската империя, като на практика са управлявани в качеството им на … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Гръцката революция – войната за освобождение

Гръцката революция е поредица от военни и политически актове в началото на 19-ти век, които изграждат същността на националноосвободителните борби на гърците срещу подтисничеството на Османската империя. Войната за независимост започва през 1921 година и завършва 1930 с признаването на независимата държава. До края 1932 година са определени границите на новото Кралство Гърция.

Ситуацията на Балканите и в гръцките земи

През XIX век Източният въпрос навлиза в своята крайна фаза. Балканските народи са вдъхновени от характерния за Европа национализъм и уверено вървят по пътя на народносното си обособяване. В същото време Османската империя изостaва от еропейските държави във всяко едно отношение – културно, цивилизационно, военно и икономическо. Деспотичният характер на империята е в категоричен разрез с модерните тенденции, Логично, стремежът към национално възраждане и държавност у балканските народи се засилва.

В началото на XIX век гръцкото общество достига едно сериозно развитие в културен и политико-икономически план. Централно значение в този смисъл има търговията, която се осъществява по островите и пристанищате. Гръцките земи постепенно се превръщат във водещ транзитен район в южната част на Европа.

В следствие на това се образува една солидна гръцка имотна класа, която има интереси най-вече в корабоплаването и корабостроенето, но оказва влияние за развтиието на промишлеността, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ