post

Тридесетгодишната война – религиозни войни в Европа

Тридесетгодишната война била най-мащабният общоевропейски конфликт преди Наполеоновите и двете световни войни. Освен това била и първата, която засягала всички слоеве от населението. Факторите, които довели до сблъсъка имали религиозен, политически и икономически характер.

Протестанството в Европа

Както е известно през 16-ти век възникнали различните реформаторски християнски учения – лутеранство, калвинизъм, анабаптизъм и други, които отричали различни постулати на Католическата църква. Те останали в историята под названието протестанство.

Тези учения се разпространяват в земите на Свещената римска  империя (Хабсбургска), където след религиозните войни, император Карл V позволил на владетелите на 225-те германски държави да изберат дали да следват католицизма или лутеранството.

Различните форми на протестранството намерили пристан и в други държави от Стария континент, където се възползвали от възможността да намалят зависимостта си от Папския престол и да имат собствена национална църква – Нидерландия, Швейцария, Англия, държавите от Скандинавския полуостров и т.н.

Първият период от Тридесетгодишната война

Сложната и разнородна структура на Свещената римска империя, включваща свободни градове, графства, абатства и курфюрства, предполагала сериозни политически и икономически противоречия и съответно конкуренция. Испания, която се управлявала от тамошния клон на Хабсбургската династия, проявявала естествен интерес към ситуацията в Централна Европа.

Франция на свой ред била пристисната от … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ