post

Гръцката революция – войната за освобождение

Гръцката революция е поредица от военни и политически актове в началото на 19-ти век, които изграждат същността на националноосвободителните борби на гърците срещу подтисничеството на Османската империя. Войната за независимост започва през 1921 година и завършва 1930 с признаването на независимата държава. До края 1932 година са определени границите на новото Кралство Гърция.

Ситуацията на Балканите и в гръцките земи

През XIX век Източният въпрос навлиза в своята крайна фаза. Балканските народи са вдъхновени от характерния за Европа национализъм и уверено вървят по пътя на народносното си обособяване. В същото време Османската империя изостaва от еропейските държави във всяко едно отношение – културно, цивилизационно, военно и икономическо. Деспотичният характер на империята е в категоричен разрез с модерните тенденции, Логично, стремежът към национално възраждане и държавност у балканските народи се засилва.

В началото на XIX век гръцкото общество достига едно сериозно развитие в културен и политико-икономически план. Централно значение в този смисъл има търговията, която се осъществява по островите и пристанищате. Гръцките земи постепенно се превръщат във водещ транзитен район в южната част на Европа.

В следствие на това се образува една солидна гръцка имотна класа, която има интереси най-вече в корабоплаването и корабостроенето, но оказва влияние за развтиието на промишлеността, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ