post

България 16-та република на Съветския съюз?

На пленумите на Българската комунистическа партия (БКП) през юли и декември 1963 г. по предложение на генералния секретар на партията Тодор Живков е обсъждана идеята за по-тясно сближение, икономическа интеграция и в перспектива сливане със СССР.

Тези обсъждания получават широк отглас след промените от 1989-та година. Живков е обвинен в опит за ликвидиране на българския суверенитет и българската държавност. Според критиците му, той е искал да направи България 16-та република на СССР.

Възникват въпросите дали наистина бившият първи е имал такива намерения, използвана ли е подобна формулировка от него или пък от неговите приближени?

България в Източния блок

След края на Втората световна война, по силата на договореното между страните победителки – САЩ, СССР и Великобритания, България попада в съветската сфера на влияние, с всички произтичащи от това последици.

След 9 септември 1944-та Българската комунистическа партия получава господстващо положение в управлението, което постепенно става монополно. Москва играе значима роля във функционирането на властта на българска територия.

България, в качеството си на победена страна, разчита на подкрепата на „Големия брат“ в международен план. Мащабните планове за индустриализация на страната също се явяват невъзможни без съветските суровини и технологии. В замяна на това, София демонстрира категорична лоялност към … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Априлският пленум и как Тодор Живков идва на власт

Априлският пленум на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП), проведен през 1956 година, става събитието, при което Тодор Живков оглавява партията. Това го изкачва до най-високия пост на държавен ръководител на България, където остава в продължение на 33 години. Сериозна роля за неговото издигане играят външни фактори и по-специално СССР.

Борбата с култа към личността

След смъртта на Йосиф Сталин през 1953 година, за поста на генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС), успява да се пребори Никита Хрушчов.

На 25 февруари 1956-та Хрушчов изчита секретен доклад пред делегатите на XX конгрес на КПСС. В него се разкриват ужасяващи подробности от престъпленията на Сталиновия режим. Основен пункт в речта му е обвинението към Сталин за поддържането на култ към неговата личност. Под това се разбира – именуването на улици и заводи на него, издигането на паметници, масово разпространяване на портрети, както и други методи за натрапване името и образа му в обществото и изграждането му на „божествен“ статус.

Култ към личността по сталински модел има в годините след Втората световна война и в другите източноевропейски държави. „Българският Сталин“ е Вълко Червенков – генерален секретар на БКП и министър-председател.

Още преди XX конгрес на КПСС, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ