post

Независимостта на Косово

Косово е историческа област на Балканския полуостров, която през Средновековието е била част от Царство България, а по-късно и от Кралство Сърбия. По време на османското нашествие на Балканите, областта е трайно окупирана от отоманските завоеватели до края на 19 век.

В последните години от на османската власт в тези земи, тя е етнически прочистена от турските власти. Те прогонват насилствено голяма част от местното българско и сръбско население и я заселват с ислямизирани албанци.

През 20-ти век Косово влиза в границите на Югославия, но включва множество спорни територии за различните балкански народи. По време на Студената война областта е неделима част от от югославската федерация, а след нейния край, в резултат на етническите конфликти между местното население, Косово се отделя като независима дтржава.

Предпоставките за независимостта на Косово

Косовската криза, която се разиграва в края на XX и началото на XXI век като последен етап на кървавия разпад на Югославия, има своите дълбоки исторически корени. В областта Косово, етническият състав на населението винаги е бил разнороден. Надмощие е вземал този етнически елемент, който е бил толериран от владеещата я държава.

Когато Османската империя я завладява окончателно през 1455 година, в нея има преобладаващо християнско население от български … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Сръбски князе от XIX век (владетели на Сърбия)

В края на XVIII-ти и началото на XIX-ти век в Белградския пашалък се осъществяват процеси, които спомагат развитието на национализма и чувството за общност у сръбския народ. Населението нараства и достига около половин милион.

Освен това във връзка с опитите за налагане на самоуправство от еничарите в пашалъка (събиране на допълнителни данъци, заграбват земи и тероризират хората), централната османска власт (Високата порта) търси съдействието на местното население, разширявайки в известна степен тяхната автономия. Става така, че всяка нахия може да си избира княз, който събира данъците, позволява им се да носят оръжие и да строят църкви.

Първо сръбско въстание

Въпреки това обаче, еничарския терор не е прекратен и местното население се вдига на въоръжена борба през 1804 година. Успехът на въстанието се дължи в голяма степен и на това, че то се ползва в началото от одобрението на централната османска власт. Впоследствие обаче, сръбските ръководители искат по-широка автономия, което не се харесва на Високата порта.

Избухналата Руско-турска война (1807-1812) дава възможност на водача на въстанието Караджордже Петрович да се обяви за независим сръбски княз. През май 1812 между Русия и Османската империя е подписан Букурещкия мир, в член 8, на който се посочва, че Сърбия трябва да получи автономия, а … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Хан Персиан (хан Пресиян) (836 – 852)

Хан Персиан (хан Пресиян) е български владетел, който властвал в Първотото българско царство в периода 836 – 852г.

При хан Персиан (837г.) настъпил краят на противославянската реакция. Подобно на Крум той осъзнал, че да просъществува българската държава, необходимо било властта да се опре на славянското население, което от своя страна се очертавало като преобладаващата етническа съставка на ханството.

Сблъсъци на хан Персиан с ромеите в Македония

Тогавашните събития в македонските земи потвърждават тази политическа линия. Византия правела невъзможното, за да засили натиска върху тамошните славяни. Местното славянско население, от своя страна противодействало дръзко и решително в очакване на помощ от българския владетел.

Заради тази им дързост, василевсът изпроводил една армия да нанесе съкрушаващ удар върху непокорните славянски родове. Ала хан Персиан също не пропуснал да изпрати натам войските си,  начело на които застанал старият и велемощен кавхан Исбул.

До сблъсък не се стигнало, защото през 838 година Империята била нападната от изток и ромеите побързали да си изтеглят войските от Македония. Но Византия не останала длъжна на хан Персиан. Тя продължила враждебните си действия, но с помощта на външнополитически игри. В процеса на непрекъснати международни интриги, Източната Римска империя създала несъзнателно и една нова държава, която щяла да се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ