post

Стъбло – растителни органи

Растително стъбло (стебло) – вегетативен орган, който служи за пренасяне на хранителни вещества от корена до листата и обратно. Освен това то придава устойчивост на растенията, а в някои случаи служи за вегетативно размножаване или за натрупване на запасни хранителни вещества.

Друга роля на растителното стъбло е да ориентира листата по посока на светлината с цел по-ефективна фотосинтеза. Съществуват и стъбла, които могат да участват в самите фотосинтетични процеси.

Морфология на растително стъбло

Клонките са млади неразклонени стъбла, по които се развиват пъпки, листа и цветове. Морфологично те се разделят на два участъка – възли и междувъзлия. Във възлите са прикрепени листата, а междувъзлията могат да бъдат дълги или къси – оттам и клонките биват съответно удължени и скъсени.

Пъпки

Пъпките представляват силно скъсени клонки в относителен покой. Всяка пъпка има вегетационен връх, зачатъци на странични разклонения и листа, обхванати от покривни люспи, които представляват видоизменени листа. В зависимост от месторазположението си, пъпките биват връхни и странични.

Връхните пъпки се формират на върха на клонките, а страничните се разполагат в пазвите на листата. От страничните пъпки се образуват клонките през пролетта, а от връхната пъпка растителното стъбло нараства по дължина. Понякога, когато страничните пъпки не се развиват, те … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ