post

Слухова сетивна система – устройство на ухо

Звуковата информация от заобикалящата ни среда индивидите възприемат и обработват чрез слухова сетивна система. Тя е сложен апарат, чиито органи са способни да преобразуват уловените звукови сигнали в нервни импулси, на които реагира мозъкът.

Устройство на слухова сетивна система

Слухова сетивна система – тя включва външното, средното и вътрешното ухо, както и съответните слухови центрове за обработка на информацията в централната нервна система.

Външно ухо

Към него спадат ушната мида и външният слухов проход. Това са слуховите органи, които улавят звуците, събират ги и ги насочват навътре към средното ухо. Тъпанчевата мембрана се явява границата между външното и средното ухо. Когато звуковите вълни достигнат тъпанчевата мебрана, предизвикват нейното трептене.

Средно ухо

Средното ухо се състои от три костни образувания, наречени чукче, наковалня и стреме. Чукчето контактува с тъпанчевата мембрана и улавя нейните трептения, предизвикани от звуковата енергия. Чукчето предава вибрациите нататък по наковалнята и стремето към вътрешното ухо.

Главната функция на трите костици в средното ухо е засилване на звуковите трептения, което се постига чрез лостовия принцип на предаване на звуковите вибрации и поради повишеното налягане, което се създава на границата с вътрешното ухо. Средното ухо се свързва с носоглътката чрез Евстахиевата тръба – канал, който отговаря за изравняване … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ