Тапетно лепило за афиши

Тапетно лепило за афиши от брашно, студена вода и сода каустик се прави предимно за лепене на големи по квадратура хартиени листи на различни повърхности.

Основни качества на тапетното лепило за афиши

Лепилото, което ще ви предложим има някои недостатъци и някои предимства.

Предимства

  1. То притежава много ниска себестойност, т.е. ще ви излезе доста евтино.
  2. Може да се получава в големи количества.
  3. Много лесно лепи хартия към почти всяка повърхност.
  4. Подходящо е за лепене на тапети и афиши, като осигурява много по-голяма здравина на залепване от стандартното тапетно лепило.
  5. При ремонт, след обилно намокряне на тапетите, те с лекота могат да бъдат свалени.
  6. Не замърсява околната среда.

Недостатъци

Най-големият недостатък на това лепило е, че когато то се приготви, трябва да се използва в следващите часове, защото е сравнително нетрайно. Първите 48 часа качествата му са почти непроменени. След една седмица пак ще върши работа, но вече може да мирише лошо, което не го прави подходящо за лепене на тапети вкъщи. За по-дълъг срок от време лепилото губи качествата си и се разваля. Въпреки всичко цената и качествата му го правят идеално за употреба.

Рецепта за тапетно лепило за афиши

Вземате 250 грама бяло брашно (за хляб). Купувате 10%-ен … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Хидроксиди (основи)

Хидроксиди – това са химични съединения, които се получават или могат да бъдат разглеждани като получени при взаимодействието на основен или амфотерен оксид с вода.

Разтворимите във вода основни хидроксиди се наричат основи. При разтварянето си основите се дисоциират на метален катион (или амониев) и хидроксилен анион (ОН). От гледна точка на теорията за електролитната дисоциация това всъщност е определението за основа. Валентност на основа е понятие, което показва броя молове хидроксилни аниони, които се отделят при дисоциацията на един мол от дадена основа. Например калиевата основа е едновалентна – KOH, а калциевата е двувалентна – Ca(OH)2.

Основните хидроксиди съответстват на химичните елементи със силно изразен метален характер, а също и на p-, d- и f-елементите със слабо изразен метален характер в нисшите им степени на окислени. Амфотерните хидроксиди са неразтворими във вода и съответстват на p-, d- и f-елементите със слабо изразен метален характер в междинните (p-, d- и f-) и висшите (само f-) им степени на окисление.

Наименования

Названията на хидроксидите се формират от името на съответния катион използвано като прилагателно (калиев, натриев, калциев, амониев и т.н.) плюс думичката хидрооксид или основа. Натриева основа = натриев хидрооксид (NaOH), калциева основа = калциев хидроксид … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ