post

Стареене и смърт

Процесите на стареене и смърт са неизменна част от жизнения цикъл на почти всеки жив организъм. Посредством тях, живият свят непрекъснато се обновява и адаптира спрямо промените в околната среда.

Движещи сили на живота

Живот

Преди да определим какви са движещите сили на живота, трябва изпървом да уточним самото понятие. Живот или жива материя наричаме всяка система, независимо от нейната сложност, която може да обменя самостоятелно енергия и материя с околната среда продължително време, да се саморегулира и да се самовъзпроизвежда. Например Слънцето не може да се смята за жива система, макар да отдава енергия и материя.

Живи са растенията, животните и хората, бактериите, едноклетъчните организми и гъбите. Немъртви са вирионите, които проявяват форми на живот едва, когато попаднат в гостоприемник под формата на вируси. Животът на планетата Земя, в най-простите си форми е изграден на базата на два вида органични съединения – нуклеинови киселини и белтъци.

От топло към студено

За да обясним движещите сили на живота, трябва да тръгнем от най-ниските нива на организация на материята – атомно и молекулно.

Нашата планета е в обсега и в гравитацията на звездата наречена Слънце. Тя от своя страна непрекъснато бомбардира Земята с огромни количества енергия. Те се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ