post

Създаване на Дунавска България и нейното укрепване

През 5-ти и 6-ти век сл.н.е., Рим, колосът на античния свят, вече бил залязъл, но остатък от него оставала Източната Римска империя. Тя се разпростирала над Балканския полуостров, Мала Азия, Сирия и Близкия изток, а също и в Северна Африка. Постепенно обаче, Империята начевала да губи територии, а вътрешният ѝ облик започнал да се изменя осезаемо.

През тази епоха основните врагове на Източната Римска империя били персите. Ала на хоризонта се задавали още по-страшни противници в лицето на арабите и тяхната нова религия ислямът, която ги обединявала и мотивирала за завоевания.

В културно и цивилизационно отношение Империята също претърпявала промени. Повлияна от новото време и източните народи, които изграждали по-голямата част от нея, тя се превръщала (както по-късно ще я нарекат историците) във Византийска империя (Византия). Това име произлиза от старото наименование на град Константинопол – Византион (BYZANTIVM).

Латинският език бил изместен от гръцкия, макар че гърците представлявали не повече от 10% от имперското население. Въпреки всички промени, поданниците на Византия се наричали все още ромеи – наименование, което било остатък от романизираното им минало.

Балканите през VII-ми век след н.е.

През шести и седми век Византйската империя била твърде ангажирана с враговете си на изток и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ