post

Вегетативна нервна система – дялове и функции

Вегетативна нервна система (ВНС) е т. нар. автономна част на нервната система, която не подлежи на съзнателен контрол. Тя регулира нормалната дейност на вътрешните органи и поддържа относителното постоянство във функциите на организма (хомеостаза).

Нейна отговорност е и неволевият отговор и адаптирането към вътрешните телесни промени и тези в околната среда. Човешката вегетативна нервна система осигурява адекватни и съгласувани реакции при излагане на организма на стресови влияния. Нейното въздействие засяга и репродуктивните функции на индивидите. Тя може да влияе директно върху дейността на сърдечния мускул, гладките мускули на храносмилателните, дихателните и отделителните органи, функционирането на жлезите с външна и вътрешна секреция и др. Тези функции определят ВНС като ключов елемент за запазването на индивида в динамичната среда на живот.

Вегетативна нервна система – устройство на рефлексните дъги

Вегетативната нервна система, също като соматичната, действа на принципа на рефлексните дъги, но с определени разлики. Тя включва три вида структури: вегетативни нервни центрове в централната нервна система, нервни ганглии и периферни нерви.

Информацията за възникнали изменения във вътрешните телесни органи, се възприема от многобройните рецептори, разположени в тези органи. Те се наричат интерорецептори. Получените дразнения се предават под формата на нервен импулс по аферентните нервни влакна … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ