post

Стомана и металургия на стоманата

Стомана – представлява желязо-въглеродна сплав, в която съдържанието на въглерода не надхвърля 2,14% и се намира под формата железен карбид (циментит) Fe3C.

Химичен състав на стоманата

Физикомеханичните качества на произвежданата стомана зависят главно от нейната кристална структура и химичния ѝ състав. Кристалната решетка е съставена от α-желязо (ферит) и микрокристали на железния карбид. В зависимост от съдържанието на карбида се определя твърдостта на сплавта. Повече циментит означава и по-твърда въглеродна стомана.

Ако в стоманата се внесат малки количества други химически съставки (волфрам, ванадий, хром, манган, никел, титан, силиций), процесът се нарича легиране и има за цел допълнително да промени нейните качества. Легираните стомани са изключително ценни и намират широко приложение в съвременното общество.

Изначалната суровина за производството на стомана може да бъде желязна руда или бял чугун, получен от желязна руда в доменните пещи. Превръщането на чугуна в стомана е процес на очистване на примесите в него, който се нарича рафиниране. Рафинирането стои в основата на различните методи за стоманодобив.

Методи за производството на стомана

Рафиниране чрез продухване

През 1855 година Хенри Бесемер подава заявка за патент върху собствен метод за евтино производство на въглеродна стомана. При него се използва крушовиден съд, който е изработен … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ