Борбите на българите срещу османската власт XVIII – XIX

Борбите на българите срещу срещу властта на османските завоеватели започват веднага след края на българската държавност. През различните години тяхната интезивност е различна и с разнообразен характер. Българите обаче по категоричен начин демонстрират, че няма да се примирят с нерадостното статукво.

В този смисъл, особен интерес представляват първите организирани форми на съпротива от началото на XVIII век. Това е същностен момент за българският народ, тъй като той успява да преодолее стихийния характер на съпротивата от предишните столетия и започва да формира конкретни политически искания.

Обстановката в българските земи

Както е известно, след падането на средновековното българско царство под османска власт българският народ подобно на останалите християнски народи е поставен в неравнопоставено положение спрямо мюсюлманските поданици на Османската империя.

Християните в султаната се намират под политически, икономически и духовен гнет, параметрите на който дават основание на някои съвременници и историци да наричат периода от края на XIV и началото на XV до XIX век с термина робство.

В първите десетилетия след завладяването на страната, българите оказват последователна съпротива срещу опитите да бъдат насилствено асимилирани от завоевателя. През вековете, в които нямат своя държавност, те успяват да съхранят своята вяра, език и култура.

В периода XV – XVIII век антиосманската … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ