Родът на Васил Левски

Според проучванията на историка Данаил Кацев-Бурски родът на Васил Левски води началото си от с.Кочмаларе, Карловско. От няколко приписки в един препис на Паисиевата история от 1973г. Бурски установява, че един от далечните прадеди на Левски се е казвал Драгой (1600 – 1680). Този Драгой е имал син Видул (1650 – 1730), а Видул син Кръстил (1709 – 1741). Кръстил бил обесен в Цариград през 1741г. понеже се събрал с “Атанаса болярина от Арбанас, та побратимили са да свалят султана”.

От своя страна Кръстил имал двама сина Видул и Тудур (Тодор). Видул бил убит от турците през 1758г. в Пловдив, а Тудур е преписвачът на Паисиевата история. Видул е имал син Кунчо. (според стогодишната баба Стояна Димова, Кунчо е син на Тудур а не на Видул) Този Кунчо според Данаил Кацев-Бурски е дядото на Васил Левски.

За рода на Апостола е запазен и един ръкопис от неизвестен автор. Този ръкопис, писан около 1902г., е намерен сред книжата на черквата в с.Песнопой (Пловдивски окръг) и през 1941г. предаден на Военноисторическия музей в София, и още същата година публикуван от Бурски. Ръкописът е съставен по сведения, събрани от Яна сестрата на Левски, и от други стари карловци, този ръкопис потвърждава почти изцяло … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ