post

Чехълче (Paramecium caudatum) – тип Ресничести

Чехълче (Paramecium caudatum) – едноклетъчно животно, което принадлежи към тип Ресничести (инфузории, Ciliophora). Тялото му под светлинен микроскоп изглежда като контурите на чехъл, а под електронен прилича повече на мъхест хот дог.

Целият тип има повече от 8000 вида предимно свободноживеещи плаващи или ектопаразити. Характерни белези за таксона са ядреният дуализъм, ресничките, конюгацията, асиметричното просто делене и инфрацилиатурата.

Ако се разгледа едно чехълче се вижда, че отвън клетката е обвита с пеликула, която е образувана от две двойни мембрани и е покрита от множество реснички. Ресничките започват от овални базални телца (кинетосоми), които са свързани помежду си с голяма мрежа от микротубули и фибрили. Те образуват кинетомален комплекс (кинетом), който се нарича инфрацилиатура. Цитоплазмата на това едноклетъчно животно се дели на два слоя – ендоплазма и екзоплазма (кортекс).

Чехълче – хранене и храносмилане

Чехълчето се храни главно с бактерии, които поглъща през специализиран участък, който се нарича клетъчна уста или цитостом. Ресните при устата образуват воден ток навътре, хранителната частица преминава през глътката (цитофаринкс) и попада в храносмилателна вакуола, която се изпълва с ензими. Тя започва сложно движение в клетката, което се нарича циклоза и през времетраенето му храната се смила. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Едноклетъчни животни – протозоология

Едноклетъчни са всички живи организми, чието тяло е изградено само от една клетка и същевременно може да обменя вещества и да се размножава самостоятелно.

Откриване на първите едноклетъчни

Макар че в древността много мислители са допускали наличието и съществуването на микроскопични животинки в заобикалящата ни среда, пръв холандецът Антон ван Льовенхук успял да ги види през 17 век. Той изработил собственоръчно микроскоп и през 1675 година наблюдавал със собствените си очи първите микроорганизми известни в света на науката.

По-късно Льовенхук усъвършенствал микроскопа си и открил още бактериите и сперматозоидите. Множество учени и любители след него наблюдавали микросвета и си водели записки, но пръв Карл Линей направил по-сериозен опит да категоризира и класифицира малките гадинки. Постепенно във времето и благодарение на клетъчната теория на Шван и Шлайден, едноклетъчните били отделени таксономично от останалите  микроорганизми, като формирали голяма група под общото название Protozoa (протозои).

Дори днес можем най-грубо да разделим надцарство Еукариотни на едноклетъчни и многоклетъчни организми. Същото деление е възможно да се приложи и само за царство Животни (съответно Protozoa и Metazoa), което обединява организми с несамостоен (хетеротрофен) тип на хранене.

Науката, която се занимава с изучаването на едноклетъчните хетеротрофни организми се нарича протозоология. Като изключение, тя изучава и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ