post

Стволови клетки – понятие, видове и приложение

Стволови клетки (СК) са неспециализирани клетки, уникални със своята способност да се размножават неограничено и в същото време при определени условия да се диференцират в определени типове клетки, изграждащи различните тъкани. Те попадат в обсега на научния интерес още през 19-ти век и до днес са обект на активни проучвания.

Техните необикновени качества са възможни благодарение на асиметричното им делене. Това е процес, при който всяка майчина стволова клетка дава началото на две дъщерни, едната от които остава стволова, а другата е програмирана да се превърне в определен клетъчен тип. Така се получава голямо количество клетки, способни да създадат дадена тъкан, което е от изключително значение, особено при нужда от регенерация на увредена част от организма.

Когато се говори за стволови клетки, най-често става въпрос за човешки, но стволови клетки имат и животните, а също и растенията.

Видове стволови клетки

Видовете стволови клетки биват два основни типа според източниците, от които те са получени: ембрионални стволови клетки (ЕСК) и стволови клетки от възрастен организъм. ЕСК се добиват от клетките на вътрешната клетъчна маса на бластоцисти във фазата преди имплантирането на ембриона в маточната стена. Те могат да дадат началото на трите зародишни слоя екто-, мезо- и ендодерма в … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ