post

Въведение в термодинамиката и закони за запазване на масата и енергията

Материя

Материя е нещо с маса и обем, което пряко или косвено действа на нашите сетива и причинява усещания. Тя е реалната същност на света и съществува обективно и независимо от нашите усещания и възприятия.

Термодинамична система

Термодинамична система е тяло или съвкупност от тела, отделени от околната среда по един или няколко признака.

Изолирана система

Изолирана (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които не обменят маса и енергия с околната среда.

Затворена система

Затворена (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които са с постоянна маса, но обменят енергия с околната среда.

Отворена система

Отворена (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които обменят маса и енергия с околната среда.

Закон за запазване на масата

Закон за запазване на масата (ЗЗМ) – формулиран е от Ломоносов и доказан през 1756 година. През 1779 година Лавоазие също го доказва опитно и благодарение на него той придобива популярност.

Законът за запзване на масата гласи, че масата на една изолирана система остава постоянна независимо от всички промени в системата.

Какво е масата? Тя е количествена мярка за инертността на една система. Инертността е свойство на всяка материална система да се противопоставя на усилията за изменение … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ