Относно предателя поп Кръстьо и качеството на доносчик

Качеството на доносчик и какво е неговото значение?

Телеграма N1117

В Шифрованата телеграма N1117 от София до Търново от 24 ноември 1872г. има един текст който представлява особен интерес и се нуждае от повече разяснение, а именно молбата на софийският мютесариф до търновския му колега:

Моля най-учтиво да ми бъдат изпратени на мене скромния книжата, включващи словесните му сведения за комитета, всичко това, което досега е давал в качеството си на доносчик, което представлява похвална заслуга спрямо вяра и държава„.

Това изречение се отнася до поп Кръстьо, т.е. именно той е давал сведения относно комитета в качеството си на доносчик, и това му действие представлява похвална заслуга спрямо вяра и държава!? Но какво е качество на доносчик?

В своята книга „Последните дни на Васил Левски“, Димитър Панчовски дава следните сведения: „В преводите на телеграма 1117 се среща изразът „качество на доносчик“. На него в турския текст отговаря „мухабирлик съфатъйле“. Смятаме, че по-прецизният превод на турския текст е „качество на доносничество„, но това не изменя по същество тълкуването на понятието със сегашните представи за думата доносчик или доносничество. „Всеки от нас знае много добре какъв смисъл крие думата доносчик – лице, което доброволно дава информация … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ