post

Съдебният процес и обесването на Васил Левски

Обесването на Васил Левски е трагична страница в историята на българските национални борби за освобождение от турско робство. Пътят към „Голгота“ започва от мига, в който Дякона попада в ръцете на турските власти.

Съдебният процес преди обесването на Васил Левски

След залавянето на Апостола в Къкринското ханче, заптиите го отвели в Ловеч. Ловешките власти пък го отпратили към Велико Търново, от където бил транспортиран до София. Когато Васил Левски пристигнал на място, там вече го очаквала назначената специална комисия, чиято задача била да разследва арестуваните по обира на хазната в Арабаконашкия проход.

Състав на съдебната комисия

Комисията била в деветчленен състав и се председателствала от генерал Али Саиб паша, който бил и председател на държавния съвет в империята.

Член на специалната комисия бил и майорът от генералния щаб на турските войски – Шакир бей

Друг виден участник в съдебния процес срещу Васил Левски, бил хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович – член на държавния съвет към империята.

На място към комисията били придадени още няколко знатни особи:

Дервиш Мустафа, Мехмед Селим – кавалерийски полковник, Саадулах Сърръ – член на окръжният съд.

В нея били включени и българските първенци: Мито Панов Каймакчийски – член на ръководството на българската църковно-училищна община и лицата … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ