Мейоза – полово размножаване на организмите

Мейоза – полов процес, чрез който се формират половите клетки (гамети) на организмите, които използват полово размножаване. Наблюдава се при представители на растенията, животните и гъбите.

Въпреки някои общи етапи с безполовото делене митоза, процесът мейоза по своята същност сериозно се различава от безполовото клетъчно делене. Докато целта на митотичното делене е да се запази непроменена генетичната информация при намножаването на соматичните клетки (с диплоиден набор хромозоми), механизмът на мейозата цели получаването на гамети с редуциран наполовина хромозомен набор (n), т.е. хаплоидни клетки, за да може когато се слеят при оплождане, зиготата да има диплоиден набор от хромозоми (2n). Така например соматичните клетки у човек нормално съдържат 46 хромозоми (23 двойки), а половите чяйцеклетките и сперматозоидите по 23 хромозоми.

Мейотичното клетъчно делене преминава през фазите, характерни и за митозата, механизмите за разделяне на генетичния материал между дъщерните клетки също са сходни. В случая обаче мейозата включва два етапа: мейоза I и мейоза II. Тази особеност е необходима за редуцирането на хромозомите в гаметите.

Мейоза I

Първото мейотично делене е предшествано от типичните стадии на интерфазата (G1, S и G2). В резултат при навлизането в М-фазата клетката вече е с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ