post

Протеини (белтъци) – белтъчни структури

С развитието на химичните и биологичните науки, учените попадат на група вещества, които коагулират при нагряване и са с особено голямо значение за живота. През 1777 година французинът Пиер Жозеф Макс ги обединява под общото название „белтъци„. След около малко повече от 60 години холандецът Герард Йоханес Мулдер ги наименова „протеини„. Белтъците се оказват една от двете най-важни групи органични съединения за живота на Земята и стават важен обект за научни изследваня.

Протеините са огромни макромолекули изградени от множество различни мономери наречени алфа-аминокиселини. За да се образува белтъчната молекула е необходимо да се създаде пептидна връзка между всеки две съседни аминокиселини във веригата. Тя се формира при реакция между карбоксилната група  (-СООН) на едната АК с аминогрупата (-NH2) на другата АК.

Процесът на свързване на мономерите в дълга белтъчна верига с пептидни връзки се нарича полимеризация и така се образува завършения протеин. Синтезирането на една полипептидна верига от няколкостотин аминокиселинни остатъци протича за няколко минути.

Клетките в живите организми непрекъснато синтезират белтъци. Всяка клетка синтезира свои протеини, които могат да бъдат както строго специфични за нейните нужди, така и общо необходими за целия организъм. Всички белтъци се синтезират в цитоплазмата чрез последователно свързване … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ