post

Клас Паякообразни – Паяк

Към клас Паякообразни според различни източници се отнасят между 40 000 и 100 000 вида сухоземни животни, които принадлежат към тип Членестоноги. Класът включва 14 разреда, 3 от които са изчезнали, но тази статия ще разгледа само разред Паяци и главно представителите Паяк кръстоносец, Къщен Паяк и Паяк тъкач, които се срещат доста често в България.

Паяк кръстоносец – общо устройство

Характерно за тип Членестоноги е, че цялото тяло е покрито с хитинова обвивка, която го предпазва от изсъхване или нараняване. То се сътои от два основни дяла: главогръд, начленено коремче, като при паяците коремчето е гладко и начленени крайници.  В предната част на главогръда всеки паяк има една двойка отровни шипове – челюсти, една двойка антени (педипалпи) и просто устроени очи, а по дължината му се разполагат двустранно симетрично 4 чифта начленени космати крака, които завършват със зъбчета, служещи за захващане.

Паяците са изключително хищници и ловуват активно чрез нахвърляне от засада, преследване или с мрежа. Мрежата се нарича паяжина и се изплита от паяка с помощта на специална протеинова нишка произвеждана от видоизменени специализирани жлези в задната част на тялото му. Те се отварят на повърхността на коремчето близо до ануса под … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ