Войводата Панайот Хитов и правилата му за водене на чети

Тези правила са почти неизвестни на обикновения българин, а те разкриват същинската страна на хайдушкия живот. Те са интересни и от тази гледна точка, че като знаменосец на четата на Панайот Хитов през 1867г., Васил Левски е бил подложен на школовката на опитния войвода точно по тези правила. Панайот Хитов по време на своята хайдушка дейност никога не е бил залавян и рядко губи свои четници, защо това е така можете да разберете ако прочетете долуизложеният своеобразен закон.

Правила върху начина как да се ръководи горска чета от войводата

Събирането на една хайдушка чета: нужно е най-напред тез другари, които ще се решат да умрат за правдата, добре да премислят дали ще могат да са удостоят да изпълнят обещаните си думи, без което не е възможно да се съберат и да тръгнат.

Таз дружина най-напред, като се събере трябва да размисли, че за тях трябва по-обширен план. Тия трябва най-напред да имат добър предводител, които да може да ги предвожда, колкото е възможно нашироко, за да не би да се задържат все на едно място, за да се неотчая(неотегчи б.р.) от тях околното население и им узнае пътищата и местата по които те пребивават, и ги издаде или избие самото … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ