post

Стоманена вълна и батерия – палене на огън

Стоманена вълна се използва най-често под формата на тел за миене на чинии. Тя има абразивен характер и се употребява за изтъргване на налепнали или загорели съдове. Практическото ѝ приложение не се ограничава само в бита. Стоманената вълна може да бъде полезна навсякъде където е необходимо. Едно от редките ѝ приложения е да се използва за палене на огън в екстремни ситуации.

Палене на огън със стоманена вълна и батерия от девет волта

Обикновено, когато става дума за желязо, никой не го приема като горим материал, който може да започне и да поддържа горенето на огън. На практика обаче, ако са налични много тънки железни или стоманени нишки и висока температура се наблюдава запалване.

Обикновената клечка кибрит не осигурява необходимите температури, защото гори при приблизително 700 градуса по Целзий. За запалването на желязото са необходими близо 3000°С. Те могат да бъдат достигнати по два различни пътя.

Най-популярният начин за запалване на стоманена вълна (тел за миене) е с помощта на батерия от 9V. Тъй като двата ѝ полюса са един до друг, те могат лесно да се допрат до стоманените нишки. Така се образува късо съединение, при което батерията за кратко време доставя големи количества … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Палене на огън на открито

Огън (горене) – това е верижна, екзотермична химична реакция на енергично окисление на веществата. Казано по-просто огънят е явление, при което горими материали се възпламеняват ако към тях се внесе източник на топлина и горят докато има кислород (въздух). Естествено трябва да се спазят няколко условия.

Първо, източникът на топлина (запалена клечка кибрит, искра и др.) трябва да поддържа достатъчно висока температура, за да започне химичната реакция на горене. Няма как с топла чаша кафе да се запали каквото и да било, освен ако материалът не се възпламенява под 100 градуса по Целзий.

Второ, колкото по-трудно запалим е въпросният материал, толкова по-продължително началният източник на висока температура трябва да е в наличност, за да отдава и нагнетява топлина, до достигане на температурната точка на запалване.

Трето, за да бъде продължително горенето, трябва да има постоянен приток на кислород и достатъчно горими материали, които са необходими да поддържат верижната реакция на горене.

Палене на огън и неговото значение за човешкия вид

В зората на човечеството само няколко неща са дали невероятен тласък на човешката еволюция. Едно от тях е умението за намиране, овладяване и по-късно за палене на огън. Първите срещи с тази природна сила се отдават … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

Палене на огън чрез триене на дървени пръчки

Палене на огън чрез триене на дървени пръчки и в частност въртенето на дървено вретено в дъска е старинен метод, който се използва дори и до днес от някои примитивни култури. Той е една от най-лесните за усвояване древни техники, предназначена за създаване на жив въглен от фин дървесен прах.

 Въведение

Има множество разнообразни начини да се запали огън като първобитните хора. Един от тези начини носи названието Индианска цигулка или на английски още е известен като Bow-Drill метод. Основният подход, който се използва при този метод на палене, е триене на две дървени пръчки една в друга. При това те се загряват и се нагнетява топлина до степен на овъгляване на получения дървесен прах и образуване на жив въглен.

Едното парче дърво обикновено е с формата на дъска, която служи като дървена основа. Втората пръчка представлява дървено вретено, което се задвижва с помощта на дървен лък. Вретено се завърта и притиска в дъската, докато се получи желаният резултат.

Изработване на работния комплект

Първото, което трябва да се направи е да се подготви внимателно работният комплект. Добре свършената подготвителна работа спестява много излишни усилия и разочарования. Ако комплектът е подготвен отлично, въглен може да се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ