post

Независимостта на Косово

Косово е историческа област на Балканския полуостров, която през Средновековието е била част от Царство България, а по-късно и от Кралство Сърбия. По време на османското нашествие на Балканите, областта е трайно окупирана от отоманските завоеватели до края на 19 век.

В последните години от на османската власт в тези земи, тя е етнически прочистена от турските власти. Те прогонват насилствено голяма част от местното българско и сръбско население и я заселват с ислямизирани албанци.

През 20-ти век Косово влиза в границите на Югославия, но включва множество спорни територии за различните балкански народи. По време на Студената война областта е неделима част от от югославската федерация, а след нейния край, в резултат на етническите конфликти между местното население, Косово се отделя като независима дтржава.

Предпоставките за независимостта на Косово

Косовската криза, която се разиграва в края на XX и началото на XXI век като последен етап на кървавия разпад на Югославия, има своите дълбоки исторически корени. В областта Косово, етническият състав на населението винаги е бил разнороден. Надмощие е вземал този етнически елемент, който е бил толериран от владеещата я държава.

Когато Османската империя я завладява окончателно през 1455 година, в нея има преобладаващо християнско население от български … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Младотурската революция от 1908 г.

Младотурската революция е осъществена като военно-съпротивителна инициатива от младотурското движение, което възниква в края на XIX век в Османската империя. То си поставя за цел да въведе конституционно управление в страната.

Болният човек на Европа

В края на XIX и началото на XX век Османската империя е изключително изостанала в сравнение с останалите европейски държави, както в областта на науката и културата, така и в степента на икономическо и политическо развитие.

Деспотичният султански режим задушава всяка възможност на населението да оказва влияние върху политическите решения. Това е причината в турското общество да се образуват съпротивителни групи, които целят да извоюват модерни тенденции за развитите в своята родина.

Създаване на младотурското движение

Движението на „младите турци“ се формира от средите на военните, предимно от младши и среден офицерски кадър. Названието „млади“ е използвано от много национални революционни движения в цяла Европа през XIX век. Най-популярното от тях е „Млада Италия“ на Джузепе Мацини и Джузепе Гарибалди взело участие при обединението на Италия.

През 1889 г. във Военномедицинското училище в Истанбул е основана тайната младотурска организация „Единение и прогрес“. Впоследствие се създават множество клонове предимно във военните и специализираните граждански училища.

Дейността на „Единение и прогресПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ