post

Сапун и видове сапуни

Сапун – от химична гледна точка е сол на висшите карбоксилни киселини и някой метал (най-често алкален), а от физикохимична гледна точка е повърхностно активно вещество (ПАВ). Сапуните намират най-различна употреба както в промишлеността, така и в бита, но най-популярен е санитарният сапун, който се използва като миещо средство още от дълбока древност.

Производство на сапун в духа на древните традиции

Първите сапуни са датирани приблизително 3000 години преди Новата ера, но няма точен период, към който може да се причисли откриването на миещия сапун. Смята се, че е създаден в Древна Месопотамия от три основни съставки – вода, алкали и мазнини от растителен или животински произход. Тази рецепта се използва до днес в различни вариации.

Например нашите баби и дядовци са варили сапун от свинска мас и натриева основа (сода каустик). В Близкия изток от прастари времена се използва зехтин вместо животинска мазнина. Колкото до съвременните производства на сапуни, те разчитат предимно на синтетични висши карбоксилни киселини. Възниква въпросът, какво е общото между карбосилните  киселини и мазнините?

Отговорът е прост: при хидролиза на мазнините те се разпадат до глицерол и висши карбоксилни киселини:

Хидролизата с алкална основа се нарича осапунване и вместо карбоксилни киселини се получават техни алкални соли, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ