post

Палене на огън на открито

Огън (горене) – това е верижна, екзотермична химична реакция на енергично окисление на веществата. Казано по-просто огънят е явление, при което горими материали се възпламеняват ако към тях се внесе източник на топлина и горят докато има кислород (въздух). Естествено трябва да се спазят няколко условия.

Първо, източникът на топлина (запалена клечка кибрит, искра и др.) трябва да поддържа достатъчно висока температура, за да започне химичната реакция на горене. Няма как с топла чаша кафе да се запали каквото и да било, освен ако материалът не се възпламенява под 100 градуса по Целзий.

Второ, колкото по-трудно запалим е въпросният материал, толкова по-продължително началният източник на висока температура трябва да е в наличност, за да отдава и нагнетява топлина, до достигане на температурната точка на запалване.

Трето, за да бъде продължително горенето, трябва да има постоянен приток на кислород и достатъчно горими материали, които са необходими да поддържат верижната реакция на горене.

Палене на огън и неговото значение за човешкия вид

В зората на човечеството само няколко неща са дали невероятен тласък на човешката еволюция. Едно от тях е умението за намиране, овладяване и по-късно за палене на огън. Първите срещи с тази природна сила се отдават … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Окислително – редукционни процеси (редуктор/окислител)

Исторически понятието окислително-редукционни процеси е възникнало при изучаването и описването на реакциите на кислорода. При свързването на даден химичен елемент с елемента кислород, казваме за него, че се окислява, а самият процес е окисление. Обратният процес на отнемане на кислород от съединенията му се нарича редукция.

окисление на мед: 2Cu0 + O20 → 2Cu2+O2-

редукция на меден оксид: Cu2+O2- + H20 → Cu0 + H21+O2-

Окислението в горните примери протича, защото медта отдава два електрона на кислорода и се образува химична връзка. Редукцията се осъществява, понеже водородът по-лесно отдава електрони, има по-голям афинитет към кислорода и измества медта от съединенията ѝ. Очевидно е, че окислително-редукционните процеси са свързани по някакъв начин с преноса на електрони.

От съвременна гледна точка не е необходимо в реакцията да участва кислород, за да бъде тя част от съвкупността на всички окислително-редукционни процеси. Реакции, при които атомите или йоните на химичните елементи променят степента си на окисление се наричат окислително-редукционни. Промяната на степента на окисление става посредством обмяна на електрони. Двата процеса са взаимно свързани.

Редуктор

Атомите или йоните на химичните елементи, които отдават електрони … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ