post

Обоняние и обонятелна сетивна система

Обоняние (Обонятелна сетивна система) – сложен анализатор снабден с химиорецептори, регистриращ наличието на различни химични молекули във въздуха. Чрез него индивидите получават информация за разнообразните миризми в заобикалящия ги свят.

Значение на животинското обоняние

Способността да се усеща мирис е от изключителна важност за изработването на условни рефлекси, свързани с храносмилането (секреция на смилателни сокове, активиране на перисталтика и др.). Разпознаването на аромати също може да има и защитна роля. Понякога животинското обоняние или човешкото в частност, разпознава дадена миризма като сигнал за определен вид опасност. Такива могат да бъдат например мирисът на развалена храна, наличието на осезаеми отровни вещества, подушването присъствието на хищник, помирисването на дим като предупредителен сигнал за пожар и др.

Доказано е участието на животинското обоняние и в репродуктивните процеси. При някои видове се наблюдава повишена активност на половите жлези, ако е налична специфична за противоположния пол миризма. При човека също е установено, че телесната миризма влияе за определяне на пола на друг индивид и възникването на сексуално привличане.

Именно поради важната му роля, обонянието е едно от най-ранно развитите в еволюционен аспект сетива. За някои животински видове способността да улавят и разпознават и най-слабите миризми е от такова значение, че огромна част от … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ