post

Оксид – понятие, свойства и видове оксиди

Оксидите са бинерни съединения на химичните елементи с елемента кислород, в които той проявява втора отрицателна (-2) степен на окисление. В молекулите им не се наблюдават химични връзки между кислородните атоми. Въпреки че съществуват оксиди с по няколко кислородни атома, към тях не се числят онези съединения, които съдържат повече от 1 кислороден атом и между кислородните атоми са образувани химични връзки. Такива съединения се наричат пероксиди и в техните молекули кислородът е от -1 степен на окисление. Съединенята на елемента флуор с кислорода (F2O и -1F-O+1-O+1-F-1) също не са оксиди, защото в тях кислородът е от +2 и +1 степен на окисление.

Строеж и физични свойства

Химичната връзка на кислорода с p-елементите с неметален характер, а също и с d- и f-елементите в междинните им или във висшите им степени на окисление е ковалентна. Химичната връзка на кислорода с s-елементите, p-елементите с метален характер и d- и f-елементите в нисшите им степени на окисление е йонна. От казаното по-горе става видно, че в зависимост от вида на химичната връзка се определя и химичния характер на оксидите.

Всички оксиди с йонна химична връзка са твърди вещества с … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ