post

Шаран – клас Костни риби – тип Хордови

Шаран (Cyprinus carpio) – представлява сладководна риба, която спада към клас Костни риби на тип Хордови. Типът включва над 65 000 вида, които са многоклетъчни животни с двустранна симетрия. Днес съществуващите костни риби са близо 30 000 вида и обитават само солените и сладководните басейни – нямат сухоземни представители. Цялото устройство на тялото им е пригодено към водната среда на живот.

Шаран – обща характеристика

Шаранът населява сладководните естествени и изкуствени езера, а също и големите бавнотечащи реки, които са богати на растителност и храна. Формата на тялото е хидродинамична (сплескано вретено) с цел да се намалява съпротивлението при плуване. Окраската е маскировъчна, като отгоре гърбът е тъмен, за да се слива с цвета на дъното, а коремът отдолу е светъл, за да не се откроява на фона на небето. Въпреки това рибата може да бъде забелязана от хищниците лесно.

Допълнителна защита от външни наранявания изпълнява плътното покритие на тялото с люспи, които по своята природа представляват вроговени епидермисни образувания на рибната кожа. Обикновеният шаран носи цяла люспеста броня чак до главата, но благородният (едролюспест)  и голият (огледален) шаран притежават само по няколко големи люспи на тялото си. Телата на рибите са покрити изцяло със слуз, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ