post

Електролитна дисоциация. Електролити

Някои вещества в разтворено състояние или в стопилка имат способността да провеждат електричен ток и се наричат електролити. Те имат йонен или полярен молекулен строеж.

Веществата със слабополярен и неполярен молекулен строеж се наричат неелектролити и техните водни разтвори провеждат слабо или не провеждат въобще електричен ток. Законите на Раул, Бекман и Вант Хоф, които описват поведението на истинските разтвори, важат за разтворите на неелектролити, но не са в сила за тези на електролитите.

Електролитна дисоциация

Шведският учен Сванте Арениус създава теория, която обяснява образуването на разтвори на електролити и техните свойства. Процесът на разграждане на електролитите на йони в разтвор или стопилка той нарича електролитна дисоциация. (забележка: за да се изобрази дисоциираното състояние на дадено вещество се използват големи скоби { } )

NaCl + HOH → {Na+ + Cl} + {H+ + OH} – електролитна дисоциация във вода

NaCl  → {Na+ + Cl} – електролитна дисоциация в стопилка

В дисоциирано състояние вществата са под формата на смес от катиони (+) и аниони (-), които се движат непрекъснато. При определени условия съществува вероятност два противоположно заредени йона да се срещнат , при което те могат да се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ