post

Въведение в термодинамиката и закони за запазване на масата и енергията

Материя

Материя е нещо с маса и обем, което пряко или косвено действа на нашите сетива и причинява усещания. Тя е реалната същност на света и съществува обективно и независимо от нашите усещания и възприятия.

Термодинамична система

Термодинамична система е тяло или съвкупност от тела, отделени от околната среда по един или няколко признака.

Изолирана система

Изолирана (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които не обменят маса и енергия с околната среда.

Затворена система

Затворена (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които са с постоянна маса, но обменят енергия с околната среда.

Отворена система

Отворена (Термодинамична) система е тяло или съвкупност от тела, които обменят маса и енергия с околната среда.

Закон за запазване на масата

Закон за запазване на масата (ЗЗМ) – формулиран е от Ломоносов и доказан през 1756 година. През 1779 година Лавоазие също го доказва опитно и благодарение на него той придобива популярност.

Законът за запзване на масата гласи, че масата на една изолирана система остава постоянна независимо от всички промени в системата.

Какво е масата? Тя е количествена мярка за инертността на една система. Инертността е свойство на всяка материална система да се противопоставя на усилията за изменение … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Атом – строеж – атомни модели

Атом е най-малката градивна частица на веществата, неделима по химичен път, която може в определeни случаи да съществува самостоятелно продължително време и е носител на свойствата на химичните елементи.

Материя

Когато се каже материя, най-простото обяснение, за което всеки се сеща, е нещо с маса и обем, пряко или косвено действащо на сетивата и причиняващо усещания. Тя е реалната същност на света и съществува обективно и независимо от нашите осезания и възприятия.

Атом

Телата и веществата, които ни заобикалят не са изградени от плътна хомогенна (еднородна) материя. Още в Древността един гръцки философ на име Демокрит допуснал, че веществата и телата като цяло са изградени от множество малки неделими частици и той ги нарекъл атоми. Атом буквално преведено от старогръцки означава „неделим„.

Така се зародила идеята за дискретен (прекъснат) строеж на веществата. Според тази идея, материята е организирана в атоми, които от своя страна изграждат заобикалящите ни тела. Първата атомна теория е създадена от Джон Далтон в началото на 19 век. Той допуснал, че всеки химичен елемент е представен от един-единствен уникален вид атоми в цялата Вселена.

През 1897 година Дж. Дж. Томпсън открил електрона и неговия заряд, след което му дал названието корпускула. Това довело … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ