post

Александър III Македонски (Александър Велики)

Александър III Македонски (Александър Велики) е древен владетел на антична Македония, управлявал в годините между 336 и 323 преди новата ера. Той успял да завоюва една от най-големите империи, които древният свят някога е виждал, но с цената на огромни жертви. След смъртта си се превръща в митична фигура и модел за подражание на всеки пълководец с безгранични амбиции.

Ранни години

Александър III Македонски е роден през 356 г. пр. н.е. в град Пела, Македония. Негови родители били цар Филип II Македонски и царица Олимпиада. Известен е алтернативен митологичен сюжет за това, че неговият баща не бил кой да е, а самия Зевс Олимпийски, преобразен в змия прекарвайки нощта с майка му.

На 12-годишна възраст Александър показал изключителни качества и смелост, опитомявайки дивия кон Буцефал, огромен жребец с яростно поведение. Конят станал негов помощник в множество битки и в по-голямата част от живота му.

Когато Александър бил на 13 години станал ученик на гръцкия философ Аристотел. Философът успял да предизвика и насърчи интереса на младежа към литературата, природните науки и философията.

На 16 годишна възраст, докато Филип водел война с Византион, царят оставил сина си да отговаря за Македония. През 338 г. пр. Хр. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Антибългарска пропаганда в Македония до 1913г.

Антибългарска пропаганда в Македония започва да се разгръща още в края на 19-ти и в началото на 20 век. Нейните цели са, да се елиминира българското население в тази историческа област като етнически и политически фактор. Средствата, които използват съседите на България са най-разнообразни, като в крайна сметка се прибягва до организирано насилие и етническо прочистване.

Предпоставките

По силата на Берлинския договор Македония остава в пределите на Османската империя. Според чл. 23 Високата порта се ангажира да проведе реформи в духа на критската автономия, но без конкретика и ясен срок. От своя страна чл.62 обещава да зачита религиозните и националните права на имперските поданици.

Преобладващо българския характер на етническия елемент в областта в края на 19 век се потвърждава от множество данъчни регистри и анкети, както и от факта, че много селища избират да се присъединят към Българската екзархия след нейното учредяване през 1870 г. Безспорно доказателство разбира се са и големите емигрантски вълни, които потичат към България след всяка война или въстание.

Като основните пазители на българщината в Македония се утвърждават Българската екзархия и Вътрешната революционна организация създадена на 23 октомври 1893 г. В стремежа си да разширят своето влияние в областта, съседните балкански държави (Сърбия, Румъния и Гърция) … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ